Acte necesare ITP

Acte necesare pentru efectuarea ITP – inspectiei tehnice periodice:

 

talon autovehicul
1. Certificat de inmatriculare al autovehiculului (talon) – original, sau după caz, autorizaţia provizorie de circulaţie
buletin identitate
2. Buletinul de identitate al conducatorului auto – original
asigurare RCA
3. Polita R.C.A. (Asigurare de Raspundere Civila Auto) valabila la data inspectiei – original
carte identitate autovehicul
4. Cartea de identitate a autovehiculului (CIV) – original – securizata de R.A.R

Daca proprietarul este o societate de leasing se accepta copie dupa cartea de identitate a autovehiculului stampilata de proprietar cu mentiunea ” conform cu originalul “.